ادعای رسانه های غربی بازهم کذب درآمد

ادعای رسانه های غربی بازهم کذب درآمد

زمان دریافت خبر: چهارشنبه ۱۲ آبان ۱۳۹۵ ساعت ۱۹:۵۰

منبع خبر:

طبقه بندی:

رای اعتماد نمایندگان مجلس به سه وزیر پیشنهادی دولت با واکنش برخی رسانه های بیگانه روبرو شد، اما صحبت های این وزرا در صحن علنی مجلس حقیقت ماجرا را هویدا کرد.

ادعای رسانه های غربی بازهم کذب درآمد

فیلم سوپرمن