اینفوگرافیک | چند درصد ایرانی‌ها تلفن ثابت و همراه دارند

اینفوگرافیک | چند درصد ایرانی‌ها تلفن ثابت و همراه دارند
در اینفوگرافیک زیر می‌بینید که ۹۹ درصد خانواده‌های ایرانی دارای تلفن شدند.

اینفوگرافیک | چند درصد ایرانی‌ها تلفن ثابت و همراه دارند

گوشی موبایل