تصاویر | سمفونی سوگ‌ساز

تصاویر | سمفونی سوگ‌ساز
سمفونی سوگ‌ساز با آهنگسازی و رهبری سعید اردیانی در سالن اصلی مرکز همایش‌های برج میلاد تهران برگزار شد.

تصاویر | سمفونی سوگ‌ساز

نصب تلگرام فارسی