سازمان‌بازرسی‌از‌نظر‌کیفی‌رشد‌خوبی‌داشته‌است

سازمان‌بازرسی‌از‌نظر‌کیفی‌رشد‌خوبی‌داشته‌است
رییس سازمان بازرسی کل کشور گفت: کار قانونی بازرسان سازمان بازرسی کل کشور همواره مورد حمایت بنده و آیت‌الله آملی لاریجانی بوده و خواهد بود.

سازمان‌بازرسی‌از‌نظر‌کیفی‌رشد‌خوبی‌داشته‌است

مهارت برتر