فیلم | آخرین وضعیت ۱۶ داعشی بازداشتی در استان فارس

فیلم | آخرین وضعیت ۱۶ داعشی بازداشتی در استان فارس
رییس کل دادگستری استان فارس از بررسی سریع و خارج از نوبت به پرونده متهمان عملیات ناکام تروریستی جنوب فارس خبر داد.

فیلم | آخرین وضعیت ۱۶ داعشی بازداشتی در استان فارس

90ورزشی