فیلم | حرف‌های سحر قریشی درباره پست اینستاگرامش در مورد حجاب و بیانات رهبری

فیلم | حرف‌های سحر قریشی درباره پست اینستاگرامش در مورد حجاب و بیانات رهبری
سحر قریشی گفت: رهبر کشورمان درباره حجاب صحبتی کردند که من به دلیل محدودیت زمانی در اینستاگرام فقط بخشی از آن را توانستم منتشر کنم. ادامه بیانات رهبری بسیار شنیدنی بود که حتما خواهم گذاشت.

فیلم | حرف‌های سحر قریشی درباره پست اینستاگرامش در مورد حجاب و بیانات رهبری

دانلود shareit