فیلم | روحانی: چرا هتاکان امروز سال‌های قبل ساکت بودند؟ | از رفع تحریم‌ ناراحتند

فیلم | روحانی: چرا هتاکان امروز سال‌های قبل ساکت بودند؟ | از رفع تحریم‌ ناراحتند
حسن روحانی امروز در آیین گشایش نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری‌ها گفت: چرا هتاکان امروز، سال‌های قبل سکوت می‌کردند؟ چطور در مقابل اتحاد دوست و دشمن این ملت در رای به تحریم ساکت بودند؟

فیلم | روحانی: چرا هتاکان امروز سال‌های قبل ساکت بودند؟ | از رفع تحریم‌ ناراحتند

ارتقا اندروید