بررسی تعرفه های مکالمه و پیامک سه اپراتور تلفن همراه

بررسی تعرفه های مکالمه و پیامک سه اپراتور تلفن همراه

 سه اپراتور تلفن همراه
سه اپراتور تلفن همراه

در بازار رقابتی اپراتورهای تلفن همراه کشور، در حال حاضر رایتل تعرفه‌های ارزانتر و مقرون به صرفه‌تری را در اختیار مشتریان خود قرار می‌دهد؛ اگرچه در بازار رقابت علاوه بر میزان هزینه، کیفیت خدمات هم دارای اهمیت است که هر سه اپراتور کشور اکنون دارای شبکه‌ی ملی و پوشش‌دهی کامل می‌باشند.

بنابر اعلام رایتل، نظر به ارائه‌ی طرح‌های رقابتی اپراتورهای تلفن همراه در کشور و از آنجا که برخی مشترکان نسبت به انتخاب اپراتوری با تعرفه‌های مقرون به صرفه‌تر تاکید دارند، لذا نسبت به مقایسه‌ی تعرفه‌ی مکالمه و پیامک اپراتورهای همراه اول، ایرانسل و رایتل اقدام کردیم.

به استناد جدیدترین اطلاعات دریافتی مربوط به تعرفه‌ی مکالمات اپراتورهای تلفن همراه که در سایت اپراتورها قرار دارد، تعرفه‌ها به شرح ذیل است:

تعرفه‌ی مکالمه‌ی درون شبکه‌ی سیم‌کارت‌های دائمی رایتل ۳۳۳ ریال، ایرانسل ۵۹۹ ریال و همراه اول ۵۹۹ ریال است. در همین حال، تعرفه‌ی مکالمه‌ی خارج از شبکه‌ی سیم‌کارت‌های دائمی رایتل ۵۵۵ ریال، ایرانسل ۵۹۹ ریال و همراه اول ۵۹۹ ریال است.

تعرفه‌ی مکالمه‌ی درون شبکه‌ی سیم‌کارت‌های اعتباری رایتل ۵۵۵ ریال، ایرانسل ۸۹۹ ریال و همراه اول ۸۹۹ ریال است. در همین حال، تعرفه‌ی مکالمه‌ی خارج از شبکه‌ی سیم‌کارت‌های اعتباری رایتل ۸۸۸ ریال، ایرانسل ۸۹۹ ریال و همراه اول ۸۹۹ ریال است.

در همین حال، تعرفه‌ی ارسال پیامک فارسی در سیم‌کارت‌های دائمی رایتل ۸۸ ریال، ایرانسل ۸۹ ریال و همراه اول ۸۹ ریال است. همچنین تعرفه‌ی ارسال پیامک فارسی در سیم‌کارت‌های اعتباری رایتل ۱۰۵ ریال، ایرانسل ۱۰۶ ریال و همراه اول ۱۰۶ ریال است.

تعرفه‌ی ارسال پیامک انگلیسی در سیم‌کارت‌های دائمی رایتل ۱۵۹ ریال، ایرانسل ۲۱۲ ریال و همراه اول ۲۲۲ ریال است. همچنین تعرفه‌ی ارسال پیامک انگلیسی در سیم‌کارت‌های اعتباری رایتل ۲۲۰ ریال، ایرانسل ۲۶۴ ریال و همراه اول ۲۶۴ ریال است.