قیمت نفت افزایش یافت

قیمت نفت افزایش یافت
امروز با قطع لوله انتقال نفت نیجریه و کاهش عرضه در بازار قیمت نفت در بازارهای جهانی ۲۰ سنت افزایش یافت.

قیمت نفت افزایش یافت

دانلود مستقیم تانگو جدید

Read More