جاده بین المللی نینوا -رقه آزاد شد

جاده بین المللی نینوا -رقه آزاد شد
سخنگوی گردانهای حزب الله عراق گفت که جاده بین المللی نینوا – رقه به کنترل نیروهای عراقی در آمد.

جاده بین المللی نینوا -رقه آزاد شد

دانلود فیلم خارجی بدون سانسور

Read More