انتقاد دیده‌بان‌حقوق‌بشر از اقدامات 6 کشور عربی

انتقاد دیده‌بان‌حقوق‌بشر از اقدامات 6 کشور عربی
دیده‌بان حقوق بشر سازمان ملل در گزارشی از 6 کشور عربی حاشیه خلیج‌فاس به دلیل سرکوب مخالفان انتقاد شدید کرد و از آنها خواست به جای زندانی کردن صدای مخالف، اصلاحات ایجاد کنند.

انتقاد دیده‌بان‌حقوق‌بشر از اقدامات 6 کشور عربی

آلرژی و تغذیه

Read More