احتمال سفر مسئولان مصری در آینده نزدیک به ایران

احتمال سفر مسئولان مصری در آینده نزدیک به ایران
پایگاه رأی الیوم گزارش داده یکی از دلایل سفر وزیر نفت مصر به عراق، ایجاد کانال‌های ارتباطی با ایران از طریق بغداد است.

احتمال سفر مسئولان مصری در آینده نزدیک به ایران

Read More