رکورد سرعت بر روی دو چرخ شکسته شد!

رکورد سرعت بر روی دو چرخ شکسته شد!

زمان دریافت خبر: چهارشنبه ۱۲ آبان ۱۳۹۵ ساعت ۰۶:۵۰

منبع خبر:

طبقه بندی:

وب سایت تی نیوز: اگر رانندگی روی دو چرخ خودرو را جستجو کنید، متوجه خواهید شد که ظاهرا راندن خودرو بر روی دو چرخ در بزرگراه ها در کشورهای عربی کاری متداول است …

رکورد سرعت بر روی دو چرخ شکسته شد!

بازار بورس

Read More