عکس | دانشجویانی که در پکن آموزش پرستاری بچه می‌بینند

عکس | دانشجویانی که در پکن آموزش پرستاری بچه می‌بینند
در تصویر زیر دانشجویانی را مشاهده می‌کنید که در حال یادگیری راهکارهای پرستاری بچه در دانشگاه آیی پکن هستند.

عکس | دانشجویانی که در پکن آموزش پرستاری بچه می‌بینند

خبرهای داغ

Read More