استقرار تادهای آمریکا در کره جنوبی

استقرار تادهای آمریکا در کره جنوبی

زمان دریافت خبر: جمعه ۱۴ آبان ۱۳۹۵ ساعت ۰۷:۴۵

منبع خبر:

طبقه بندی:

آمریکا اعلام کرد سامانه موشکی پیشرفته تاد 8 تا 10 ماه آینده در کره جنوبی مستقر خواهد شد.

استقرار تادهای آمریکا در کره جنوبی

نصب بیتالک

Read More