عربستان قصد دارد از عون برای سفر به این کشور دعوت کند

عربستان قصد دارد از عون برای سفر به این کشور دعوت کند
روزنامه الحیاة نوشت که وزیر مشاور عربستان سعودی در امور کشورهای عرب حوزه خلیج فارس به میشل عون گفته‌ است که ریاض از او بعد از رئیس‌جمهور شدنش دعوت می‌کند تا به این کشور سفر کند.

عربستان قصد دارد از عون برای سفر به این کشور دعوت کند

بیتالک

Read More