پالیزدار: یک ریال از سرمايه فرهنگيان از بین نرفته

پالیزدار: یک ریال از سرمايه فرهنگيان از بین نرفته
موضوع مرتبط با معوقات بانکی و تسهیلات بانکی سررسیدشده و مشکوک‌الوصول بانک سرمایه است و اساسا ارتباط مستقیمی با صندوق ذخیره فرهنگیان ندارد و متأسفانه افراد سیاسی که اطلاعات تخصصی درباره مباحث مالی و مفاسد اقتصادی ندارند،

پالیزدار: یک ریال از سرمايه فرهنگيان از بین نرفته

دانلود فیلم جدید

Read More