پست جنجالی مطهری برای تسخیر سفارت آمریکا/اعلام استراتژی احمدی نژاد برای انتخابات ریاست جمهوری/تغییرات وزارت ارشاد در راه است/ظریف چگونه وارد وزارت خارجه شد؟/

پست جنجالی مطهری برای تسخیر سفارت آمریکا/اعلام استراتژی احمدی نژاد برای انتخابات ریاست جمهوری/تغییرات وزارت ارشاد در راه است/ظریف چگونه وارد وزارت خارجه شد؟/
رصد‌خانه «تابناک» ‌خبرهایی‌ برای مخاطبان آماده می‌کند که غیررسمی هستند یا اینکه کمتر از اهمیت خود، مورد توجه قرار می‌گیرند؛ تیترهایی مانند:مفسدان موافق سازش با آمریکا هستند/خانه فروغ فرخزاد تخریب شد/برجام‌های دیگر عاقلانه نیست و… رصد‌خانه امروز تابناک را تشکیل می‌دهند.

پست جنجالی مطهری برای تسخیر سفارت آمریکا/اعلام استراتژی احمدی نژاد برای انتخابات ریاست جمهوری/تغییرات وزارت ارشاد در راه است/ظریف چگونه وارد وزارت خارجه شد؟/

دانلود مستقیم تانگو جدید

Read More