عکس | پناهگاه این روزهای کودکان سوری

عکس | پناهگاه این روزهای کودکان سوری
عکس زیر دو کودک سوری به نام غزل و دیما را نشان می‌دهد که در پناهگاهی که پدرشان در عمق چهار متری زمین حفر کرده و تنها یک دریچه برای موارد اضطراری دارد پنهان شده‌اند.

عکس | پناهگاه این روزهای کودکان سوری

باران دانلود

Read More