تصاویر | رای اعتماد به ۳ وزیر | از خنده ظریف و سرماخوردگی عارف تا بازگشت نماینده تصادف کرده

تصاویر | رای اعتماد به ۳ وزیر | از خنده ظریف و سرماخوردگی عارف تا بازگشت نماینده تصادف کرده
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز مجلس پس از بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی به هر سه وزیر دولت اعتماد کردند.

تصاویر | رای اعتماد به ۳ وزیر | از خنده ظریف و سرماخوردگی عارف تا بازگشت نماینده تصادف کرده

دانلود نرم افزار جدید

Read More